Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Tasarımda Yenilik Nedir?

Tasarımda Yenilik Nedir?

Tasarımda Yenilik Nedir? konusuna geçmeden önce asıl konu olan tasarımı açıklayalım. Tasarım; Ürünün tamamını veya bir kısmını tüm özellikleri kapsamında insan duyuları ile hissedilebilen farklı unsur ile nitelikleri meydana getiren görseldir. Endüstriyel Tasarımların Korunabilmesi açısından Sinai Mülkiyet Kanunu, tasarımların tescil edilebilmesi adına yenilik ile ayırt edicilik kriterlerini taşıması gerektiğine hükmetmiştir. Tasarım tescil Mersin ofisimiz sizlere kapsamlı ve kaliteli hizmet vermektedir.

Tasarımın yeni olarak benimsenebilmesi açısından, ilgili tasarımın direk aynısı ya da benzerinin müracaat ve rüchan hakkı tarihinden evvel, hiç bir alanda topluma arz edilmemiş olması gereklidir.

Yenilik olarak ifade edilen, tamamen yeni benzersiz tasarım oluşturulması değildir. Çünkü; Tasarımların pek çoğu önceden yapılmış tasarıma yeni özellikler ilave edilmesi suretiyle tasarlanmaktadır. Bu konuda asıl önemlisi, bireysel çaba ile diğerlerinden farklı kılacak özgün tasarım üretmek.

Yenilik hükmü, tasarımın tümü esas alınmasını ile yapılır. Tasarımın özellikleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde bilinen özellikler olabilir fakat bunların bir araya  toplanılmış şekli yeni tasarım meydana getirebilir. Karşılaştırma yapılırken tasarımlar, gerek yan yana gerekse de ayrı ayrı olarak değerlendirilmeye alınacaktır.

Bir tasarımın, yeni olarak kabul edilebilmesi adına kesin olarak yenilik ilkesi aranır. Buna istinaden tasarım sahibi dünyanın diğer bir alanında olan tasarımdan habersiz olduğunu kanıtlasa dahi yenilik ilkesi gerekçesi ile bu tasarım yeni olarak kabul görmeyecektir.