Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Tasarım Tescil Sistemi

Tasarım Tescil Sistemi

Ülkemizde tasarımların tescil aşaması müracaatın şekli olarak incelenmesi, tasarım siciline kaydı ve yayına çıkarılması, itirazların beklenmesi ve tescil belgesi verilmesi şeklinde aşamalar Tasarım Tescil Sistemi oluşturur.

Tasarım müracaatlarının ilgili yasa gereği gerçekleşen bağımsız inceleme ile müracaatın belirlenen hükümler kapsamında incelenmesi müracaatın şekli incelemesidir. Yapılan bağımsız inceleme, bu kapsamda belirtilen tasarım ile ürün betimlerine istinaden başvuruların incelenmesi ardından bu betimlemeler dışında kalan müracaatlara ret hükmü verilmesi işleminden meydana gelmektedir. Şekli inceleme de başvuru adına ilgili evrakların müracaatta verilip verilmediği, verilmiş ise bu evrak ve belgelerin söz konusu yasanın ilgili maddelerinde ifade edilen kriterde yer alıp almadığının analiz edilmesidir.

Tasarım tescil müracaatı, başvuru sürecinde yenilik ile ayırt edicilik kriterlerine istinaden incelemeye alınmaz. Bu gerekçe ile tasarımların tescil edilmesi, ülkeler arası düzeyde bazı devletler haricinden genel olarak benimsenen itiraz esaslı incelemesiz sistem şeklinde ifade edilir.

Koruma hükümleri, yenilik ile ayırt edicilik kıstasları Sinai Mülkiyet Kanunu’muza istinaden dünya genelinde yer alması gerekliliği, kullanılan ürünlerinde neler olduğu hakkında önemli oranda öznellik içermesi, bu şekilde ayrımın gerçekleşmesinde nesnel yaklaşımı oluşturacak kriterlerin güçlüğü gibi gerekçeler ile araştırmada bulunacak kişilerde olacağı aslı fazla karışıklığa meal vereceğinden dolayı aynı zamanda tasarım tescil sistemi adına itiraz esaslı incelemesiz sistem kabullenilmiştir.

Belirtilen inceleme akabinde, hiç bir eksikliği olmayan müracaatlar tasarım siciline işlenir ardından Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde ilan edilir.