Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır?

Patent Nasıl Alınır? konusunda ilk başta buluş, uzman Mersin patent vekili ofisimiz tarafından ön araştırmaya tabi tutulur. Ön araştırma sonunda uzmanlarımız ürününün tescile uygun olduğuna karar kılması ile, buluşun detaylı belge ile resimlerini alır.

Ardından patent vekili Mersin ofisimiz, buluşu ifade eden patent tarifnamesini hazırlar ve ürünü geliştiren kişi veya kuruluşa gönderir. Ürünü geliştiren, tarifname metninde ihtiyaç duyması halinde gerekli yerlerde çıkartma/ düzeltme/ ilave /değişim yapabilir. Ardından tarifname yeniden tarafımıza yollanır. Patent tarifnamesi hazırlanmasının ardından, patent alma için Marka patent tescil ofisimiz aracılığı ile resmi müracaat işlemi başlatılacaktır.

Patent Başvurusu ise;

Patent başvurusu yapılması için marka ve patent vekillik firmamıza başvuru formu ile başvuru ücretinin yatırıldığını belgeleyen dekont ibraz edilir. Başvuru formunda patent tarifnamesi yer almalıdır. Ardında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, müracaat numarasını ile şekli eksiklik durumu hakkında bir yazı iletir.

Bu tarih itibari ile müracaat sahibinin 15 ay içinde araştırma tutarının yatırılması ile araştırma isteminin gerçekleşmesi gerekiyor. Araştırma tamamlanmasının ardından resmi kurum tarafından müracaat sahibine araştırma raporu bildirilir.

Bildirilen rapor olumlu olması durumunda ya da var olan olumsuzlukların giderilmesi ile ilk. inceleme istemi gerçekleşir ve ücretler yatırılır. Sonrasında resmi kurumun yaptığı ilk inceleme raporunu müracaat sahibine beyan edilir. Gelen rapor olumlu olması durumunda müracaat sahibi Tescil Belgesi Hazırlama Ücretini yatırır ve patente sahip olur.