Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Marka Lisans Alınması Verilmesi

Marka Lisans Alınması Verilmesi

Tescilli marka hak sahipleri, kendilerine yapılan talepler kapsamında, tescilli markalarını diğer kişi veya kuruluşlara kullanım izni vermesi kaydı diğer ifade ile Marka Lisans Alınması Verilmesi sonucunda kiralayabilir.

Bu çeşit kiralama, marka sahibi ile kirala kişi arasında yapılacak lisans anlaşması hükümlere istinaden; Marka tescil Mersin ofisimiz aracılığı ile lisanslama; İnhisari lisans veya inhisari olmayan lisans olarak yapılır.

1.İnhisari Lisans

Marka hak sahibi, haklarını açık olarak belirterek gizlemediği sürece, markasını kendisi faaliyete koyamayacağı gibi, diğer kişilere de lisans olarak veremez. Bu konu, marka lisans anlaşmasında belirtilmesi durumundan bu kiralama inhisari olarak betimlenir. Diğer kişi markasının başkası nezdinde kullanılmasını, anlaşmada açıkça kullanıldığını betimleyerek yapmalıdır.

2. İnhisari Olmayan Lisans İse;

Anlaşmada belirlenmemiş ise veya marka hak sahibinin tescilli markasını kendisi de kullanabilir aynı zamanda diğer kişilere de lisans olarak verebilir olarak madde bulunuyorsa bu lisans da, inhisari olmayan lisans olarak betimlenir.

Lisans anlaşmalarında tescilli marka, ürün ya da hizmetler adına olabileceği gibi, bir takım ürün ya da  hizmetler adına da geçerli olabilir. Bu durumun, sözleşmede açık olarak belirtilmesi gereklidir. Devir işlemlerinde olduğu gibi lisansı istenen ürün veya hizmet adına veya sınıf adına olduğu belirtilmelidir. Lisans Sözleşmelerinin çeşitleri, yapılış gayesi, kaynağına, ilgili kişilere bağlı şekilde kaynaklarda farklı isimlendirilse de genel açısından lisans sözleşmeleri inhisari ile inhisari olmayan lisans sözleşmeleri şeklinde ayrılmaktadır.

İnhisari lisans anlaşmaları, lisansı alana geniş yetki ile imkânlar kazandırmaktadır. Çünkü lisansı veren şahıs hangi senelerde verdiğini ve ne kadar bedel ile verdiğini sözleşmede belgeler ve karşıda kişiden ilave ücret talep edemez.