Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Marka Devir İçin Gerekenler

Marka Devir İçin Gerekenler

Ülkemizde Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka, temsil ettiği ürün ya da hizmetlerin hepsi veya bir bölümü adına devredilebilmesi Marka tescil Mersin ofisimizin danışmanlığı kapsamında Marka Devir İçin Gerekenler konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

 • Devir edilecek marka veya marka başvurusu, haciz, rehin durumunun belirlenmesi, hükümsüzlük halinin sorgulanması, diğer aynı ya da benzer tescilli marka durumunun sorgulanması
 • Marka devir anlaşmasının taslak şekilde hazırlanması, Noter tarafından devir işlemi sırasında bilirkişilik yapılması
 • Devir ile  yeni marka sahibi adına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sicile işlenmesi ve kayıt edilmesi

Markayı ilk tescil altına aldıran kişi veya kuruluş üzerinde 10 senelik koruma süresinin tamamlanmasına dek kalacak şeklinde bir şart yoktur.

Ülkemizde Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka, temsil ettiği ürün ya da hizmetlerin hepsi veya bir bölümü adına devredilebilir. Diğer ifade ile sahip olunan marka, diğer bir kişiye devredebilir veya diğer bir kişiden marka devri alınabilir.

Marka Devir İçin Gerekenler

Noter Eşliğinde
 • Devri yapılacak marka örneği
 • Devir işlemini yapmaya yetkili kişi ya da temsilcisi
Marka Devir Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Gerekli Evraklar;
 • Vekaletname
 • Firma İşletim belgesi (Devir alacak firma adına)
 • Marka Devir ücretinin yatırılması
 • Noter tarafından onaylanan marka devir anlaşması
Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz;
 • Devir alınacak söz konusun markada herhangi bir hakkın varlığı gibi durumların tespit edilmesi ve rapor olarak sunulması
 • Devir anlaşmasının hazırlanması ile noter tarafından da bu işleme gözetmenlik yapılması.
 • Devr işleminin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına kayıt işleminin gerçekleşmesi.
 • Marka devri yapılması ile tescil belgesi hazırlanması ve alınması