Marka Tescil Mersin, 0 324 328 36 00 , Mersin Marka Tescil , Marka Tescili Mersin , Mersin Marka Tescili , Patent Tescil Mersin , Mersin Patent Tescil , Marka Patent Mersin , Mersin Marka Tescil

Kapsam Dışı Tasarımlar

Kapsam Dışı Tasarımlar

Tasarımlar, alt kısımda yer alan koruma hükümlerini taşımaması durumunda Kapsam Dışı Tasarımlar olarak hükmedilir ve tescil edilmez.

Yeni aynı zamanda ayırt edici kriterine sahip olan tasarımlar Mersi tasarım tescil ofisimiz aracılığı ile tescil belge verilerek korumaya alınır. Bileşik ürünün unsuru ile ilişkili tasarımın kendisi yeni olması ile ayırt edici kriterine sahip olması durumunda ayrıca koruma kapsamından faydalanır.

Tasarımın aynısı, müracaat ya da rüçhan tarihinden evvel dünya genelinde kamuya arz edilmemiş olması durumunda ilgili tasarım yeni olarak benimsenir. Tasarımlar yalnızca küçük ayrıntılar ile farklılık beyan ediliyorsa bu tasarım aynı olarak benimsenir.

Bir tasarımın farklı kılıcı kriterine nail olması, tasarımın,  konuda bilgili kullanıcı nezdinde yarattığı izlenim ile Sinai Mülkiyet Kanun içeriğinde ifade edilen bir tasarımın bu tür kullanıcılarda yarattığı izlenim arasında net fark olması anlamına gelir.

Herhangi bir tasarımın Farklı Kılıcı Kriter açısından karşılaştırılmasında diğer tasarımın;

Müracaat veya rüçhan tarihi itibari ile ülkemizde veya dünya genelinde piyasada yerini almamış ya da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli tasarım şeklinde yayına çıkarılmış ve ayırt edici kriter bakımından değerlendirilen tasarımın müracaat ya da rüçhan tarihinde koruma müddetini tamamlamış olması gerekir. Ayırt edici kriterin incelenmesinde, birbirleri ile karşılaştırılan tasarımların ilke şeklinde farklılıklarından ziyade ortak niteliklerinin incelenmesine  ağırlık verilir aynı zamanda tasarımcının tasarımı üretme bakımından ne kadar alternatif hürriyetine sahip olduğu dikkate alınır.

Kapsam Dışı Tasarımlar

  • Yeni ile ayırt edici kriterine sahip olmayanlar,
  • Toplum düzeni ile toplum ahlakına aykırı olan,
  • Teknik özelliklerinin yapılmasında, tasarım sahibine, tasarıma yönelik kriterler ile unsurlarda alternatif hürriyeti bırakmayan,
  • Tasarımı yapılan veya tasarımın kullanıldığı ürünü, diğer ürüne iliştirmek için ancak zaruri biçim ile boyutlarda tasarlanan tasarımlar